Cart
e"> "Close Cart"

30 Gulden

30 Gulden

Item Description:

1683, Gold in goud geslagen op het gewicht van 6 dukaten. Staande ridder met zwaard achter gekroond provinciaal wapen · LUCTOR ? ET ? – EMERGO ? ? ?. Kz. helmteken, daar omheen zes wapentjes van de Zeeuwse steden verbonden door een krullend lint, daartussen waarde 30· – ·G, omschrift MO : NO : AUR : ORDIN : ZEELANDIÆ ? 1683 ?Van zowel de Zeeuwse Daalders als de Dubbele daalders bestaan enkele opvallende varianten met onder andere tekstafwijkingen en afslagen in een ander gewicht of metaal. Het stuk waar dit het duidelijkst tot uiting komt is de gouden Dubbele daalder, waar, in plaats van ARG (van Argentum, zilver) nu AUR (van Aureum, goud) wordt gesteld. Daarnaast is de waarde van 10 Schelling in 30 Gulden veranderd. Ook van de Zilveren rijder en de Zilveren dukaat zijn varianten met AUR in het omschrift bekend. In de literatuur is de gouden variant van de Zilveren Dukaat bekend als ‘ontwerp gouden rijksdaalder’.
Hoewel de waarde overeenkomt met het gewicht van 6 of van 12 Dukaten en deze munten technisch gezien dus gecirculeerd zouden kunnen hebben, wordt van de stukken geen melding gemaakt in de overzichten van de muntbussen. Het zeer geringe aantal dat in totaal geslagen moet zijn geweest (en daarmee de nog kleinere hoeveelheid die is overgeleverd) wijst erop dat de aanmunting voor de omloop niet zal hebben plaatsgevonden. Van der Wiel stelt, in zijn artikel ‘De Zeeuwse daalders en dubbele daalders (1676-1693)’ in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1986, pp. 73-91, dat het om stukken ging die een functie kunnen hebben gehad als zogeheten ‘negotiepenningen’, vergelijkbaar met Gouden dukaten. Dit was in de 17e eeuw een vaker voorkomend fenomeen, waar bijvoorbeeld ook de 8 Escudos van Spanje onder vallen. Dergelijke grotere gouden muntstukken zouden vooral voor de overzeese handel zijn aangemunt.
Van Gelder vermeldt in ‘Gouden afslagen van zilveren munten’ in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1948, pp. 101-105, dat in 1687 de Generaalmeesters protesteerden tegen het slaan en circuleren van dergelijke gouden munten. Volgens de auteur zijn veel van de grotere gouden exemplaren juist in dat jaar geslagen, deze klacht zou daarop een reactie zijn geweest. Welke functie de stukken hebben gehad is heden ten dage nog steeds niet helemaal duidelijk; destijds werd gevreesd dat ze, weliswaar onofficieel, als veelvoud van de Gouden dukaat in omloop zouden zijn gebracht. Van Gelder acht het goed mogelijk dat ze als presentie- of nieuwjaarspenning zijn geproduceerd.

Uit particuliere aankoop Schulman februari 1973 -> Uit particuliere aankoop Schulman september 1969.20.89 g. RRRR. Van de allerhoogste zeldzaamheid. Wij kennen van dit jaartal slechts drie verschillende stukken, waarvan wij één exemplaar aan de Nederlandsche Bank hebben mogen verkopen.

Condition:

Prachtig

Literature:

Delm. 893 suppl. ; V. 80.1; Fr. 309 (103).

AUCTION
€ 34000.00 ( Sold Price )
THIS ITEM HAS RECENTLY BEEN SOLD

AUCTION BY:

SIMILAR AUCTIONS

Check out our auctions with similar lots.