Cart
e"> "Close Cart"

20 Gulden

20 Gulden

Item Description:

1808 Hoofd naar links zonder graveursnaam LODEW. NAP. KON. VAN HOLL. Kz. gekroond Nederlands–Napoleontisch wapen tussen waardeaanduiding 20 – GN. daaronder jaartal KONINGRIJK – HOLLAND. Mmt. bij. Randschrift DE NAAM DES HEEREN ZY GELOOFD ?., GoldDe aanmunting van de gouden 20 Gulden- en 10 Guldenstukken van Lodewijk Napoleon is slechts op zéér beperkte schaal uitgevoerd. A.O. van Kerkwijk schetst in zijn artikel ‘De Munten van Koning Lodewijk Napoleon’ (Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1914, blz. 1-67) een zéér rommelig verloop van het ontwerpproces tot en met de daadwerkelijk aanmunting. De vele verschillende proefstukken met foutieve om- en randschriften, de diverse ontwerpen van de beeldenaar en de grote hoeveelheid verschillende denominaties (zowel in Franse Francs als in de ‘Provinciale’ en ‘Decimale’ eenheden) zijn daar een resultaat van. Reeds in november 1808 had de Muntmeester G.J.L. du Marchie Sarvaas aan de Essayeur-Generaal W.A.A. Poelman verzocht om hem goud te zenden zodat er proefslagen vervaardigd konden worden op de nieuwe muntpersen van Salneuve. De gestegen goudprijs en de slechte werking van de randingswerktuigen zorgden er echter voor dat de daadwerkelijk aanmunting voor de omloop niet zou plaatsvinden. Du Marchie Sarvaas bericht Minister van Financiën Gogel op 23 februari 1810 per brief dat hij ‘uitgenomen eenige zeer weinige stukken voor mijne Famielie of goede vrienden geen andere als proefstukken (heeft) afgegeven’.

Uit particuliere aankoop Schulman 26 november 1971 -> Uit veiling Bourgey (Drouot) 29 april 1953, kavel 52 (collectie Prince de X).13.66 g. RRRR. Van de allerhoogst zeldzaamheid. Wij kennen slechts vier verschillende exemplaren op de particuliere markt, sedert vele decennia niet meer voorgekomen Mooie gematteerde details

Condition:

Vrijwel FDC

Literature:

Sch. 124; Fr. 320 (1); Delm. 1177.

AUCTION
€ 120000.00 ( Sold Price )
THIS ITEM HAS RECENTLY BEEN SOLD

AUCTION BY:

SIMILAR AUCTIONS

Check out our auctions with similar lots.